Λίστα σημαντικών Έργων.

 

Η ArtTec έχει συνεργαστεί με τα σημαντικότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας, δείχνοντας με τον καλύτερο τρόπο το υψηλό επίπεδο και ευρος των υπηρεσιώνμας.

Τα συστήματα που έχουμε αναπτύξει για τα συγκεκριμένα ιδρύματα καλυπτουν εξειδικευμένες ανάγκες όπως:

  • Μαζικές Πληρωμές.
  • Ασφάλεια Συναλλαγών.
  • Συστήματα Ειδοποιήσεων (Alerting).
  • Αυτοματοποιήση Τραπεζικών Συναλλαγών.
Εμπορική Τράπεζα


Data Courier System
Automated Alerting System
extreme Management System
Banking Automation System
Customer Information File
Intergrated Testkey Information System
Intergrated Banking Information System

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Data Courier Systems.
Intergrated Testkey Information System
Integrated Reconciliation Information System
Σύστημα Διαχείρισης Θησαυροφυλακίων

Χρηματiστήριο Αξιών Αθηνών

Μελέτη Ασφάλειας Συστήματος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών
Μελέτη Συστήματος Δαιχείριση Ομολόγων SIBE-SAFIS
Ευρωπαικό Πρόγραμμα Κλεισθένης
Σύστημα Κωδικοποίησης Τίτλων (ISIN)
ΟΑΣΗΣ

Τειρεσίας

Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος

Τράπεζα Πειραιώς

Intergrated Testkey Information System

Alpha Bank

Intergrated Testkey Information System
TALOS

Emporiki Rent

Leasing Management Information System
Consulting

Τράπεζα της Ελλάδος

Intergrated Testkey Information System

Marfin - Egnatia

Intergrated Testkey Information System