Together we create the future

Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων Πιστοληπτικής Ικανότητας

DCS Base (Βασικό Σύστημα Συλλογής, Φύλαξης και Διαχείρισης Πληροφοριών ΤΕΙΡΕΣΙΑ)

Καθώς το πλήθος και η πολυπλοκότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων αυξάνεται, τόσο πιο δύσκολο γίνεται το έργο της Αναζήτησης, Διασύνδεσης, Ομαδοποίησης και Αξιολόγησης της προσφερόμενης Πληροφορίας.

Η ομάδα προϊόντων DCS έρχεται να δώσει λύσεις σε αυτά τα διαχρονικά προβλήματα, συνδέοντας απρόσκοπτα διαφορετικά Συστήματα με διαφορετικές φιλοσοφίες.

Βασικό αντικείμενο της οικογένειας συστημάτων DCS, είναι η δυναμική μεταφορά δεδομένων όπως και η ολοκληρωμένη αναζήτηση, φύλαξη και διαχείριση στοιχείων οικονομικής συμπεριφοράς, κάνοντας χρήση των νέων δυνατοτήτων που προσφέρει το σύστημα ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ μέσω Application To Application. 

Όλα τα συστήματα και  εκδόσεις του DCS είναι ειδικά σχεδιασμένες, έτσι ώστε να προσαρμόζονται στο περιβάλλον της κάθε τράπεζας και να προσφέρουν μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον πλήρη διαχείριση των ερωτημάτων / απαντήσεων, τόσο σε κεντρικές υπηρεσίες χορηγήσεων όσο και στα καταστήματα 

Η εταιρία μας, πέρα από την εγκατάσταση και διασύνδεση με τα συστήματα της τράπεζας και πέρα από την προσφερόμενη βασική συντήρηση των συστημάτων, αναλαμβάνει και την πλήρη προσαρμογή των συστημάτων στις νέες  απαιτήσεις ή προδιαγραφές του ΤΕΙΡΕΣΙΑ που προκύπτουν συνεχώς (2-3 φορές το χρόνο),  λόγω νέων αναγκών των τραπεζών στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Με άλλα λόγια, η τράπεζα θα είναι πλήρως ενημερωμένη και εξασφαλισμένη σε κάθε περίπτωση, αφού η εταιρία μας αναλαμβάνει πλήρως την μεταβολή των διαδικασιών σε ότι αφορά το σύστημα ΤΕΙΡΕΣΙΑ, όσο και την διάχυση των πληροφοριών εντός της τράπεζας με την ελάχιστη συμμετοχή της Τράπεζας.

Το σύστημα είναι ιδανικό για μία Τράπεζα (Κεντρικές Υπηρεσίες & Καταστήματα) η οποία θέλει να έχει τον  πλήρη έλεγχο και καταγραφή των χρηστών, διαδικασιών, ερωτημάτων και απαντήσεων του συστήματος ΤΕΙΡΕΣΙΑ, προκειμένου οι ελεγκτικές υπηρεσίες της τράπεζας να μπορούν  να ασκήσουν ουσιαστικό και τεκμηριωμένο έλεγχο στις χορηγήσεις αλλά και σε άλλες σχετικές εσωτερικές διαδικασίες, εξασφαλίζοντας πάντα την εφαρμογή των κανόνων που υπαγορεύει η αρχή προστασίας δεδομένων (GDPR).

Πρέπει να αναφέρουμε ότι η εκτεταμένη εφαρμογή του συστήματος μέσα στην τράπεζα θα προσφέρει μεγάλη οικονομία από την μείωση της χρήσης ή ακόμη και κατάργησης του παλαιού συστήματος 3270 ΤΕΙΡΕΣΙΑ από το δίκτυο.

 

DCS Dynamic Client (Διαχ/ση & Μεταφορά Πληροφοριών ΤΕΙΡΕΣΙΑ)

Το σύστημα DCS Dynamic είναι ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες του Δικτύου Καταστημάτων μίας Τράπεζας σε ότι αφορά την αναζήτηση, φύλαξη και διαχείριση στοιχείων ΤΕΙΡΕΣΙΑ.

Mέσα από ένα φιλικό περιβάλλον, o κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να κάνει ερωτήματα στο σύστημα ΤΕΙΡΕΣΙΑ και να πάρει άμεσα το σύνολο των στοιχείων κάθε προσώπου (ΣΣΧ & ΣΑΥ),  χωρίς να είναι αναγκασμένος να πηγαίνει βήμα / βήμα  για να βλέπει τα στοιχεία του κάθε προσώπου όπως κάνει σήμερα μέσα από το περιβάλλον 3270 ΤΕΙΡΕΣΙΑ.

Το σύστημα DCS Dynamic προσφέρει και μία σειρά άλλων διευκολύνσεων όπως αντιγραφή ερωτημάτων, νέα αποστολή, εμφάνιση λίστας παλαιών Ερωτημάτων / Απαντήσεων, ελαχιστοποιώντας έτσι επαναλήψεις και νέες αναζητήσεις / προσβάσεις στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ που αυξάνουν χωρίς λόγο το κόστος χρήσης.

Η χρήση του συστήματος δεν απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό αφού το ίδιο το σύστημα σε άμεση συνεργασία με το σύστημα του ΤΕΙΡΕΣΙΑ μέσα από αυτόματες διαδικασίες εκτελεί πολλαπλά ερωτήματα στην βάση δεδομένων και επιστρέφει τα «καλύτερα αποτελέσματα», δηλαδή τα πρόσωπα που ταιριάζουν περισσότερο με το σύνολο των στοιχείων αναζήτησης που έδωσε ο χρήστης.

 

DCS Full Version (Έρευνα Στοιχείων Πιστοληπτικής Ικανότητας)

To σύστημα DCS Full Version έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις πολύπλοκες ανάγκες της Τράπεζας,  διασυνδέοντας πλήθος τραπεζικών συστημάτων, ακολουθώντας πλήρως τις εγκριτικές διαδικασίες όσο πολύπλοκες και αν είναι.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το σύστημα DCS παραλαμβάνει ηλεκτρονικά τις αιτήσεις (SOAP ή API) από συστήματα της τράπεζας, πραγματοποιεί έρευνες στο ΤΕΙΡΕΣΙΑ καθώς και σε άλλα συστήματα της τράπεζας (Δάνεια, Κάρτες) και επιστρέφει μία συνολική εικόνα όπως και πλήρη αξιολόγηση για κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο (Κύριους Δικαιούχους, Συνδικαιούχους, Εγγυητές)

Ενημερωτικά κάθε αίτηση μπορεί να εμπεριέχει μέχρι και 30 πρόσωπα, το δε σύστημα DCS πραγματοποιεί όλη την έρευνα και την αξιολόγηση για κάθε ένα από τα πρόσωπα και δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο DCS Integrated XML Folder ο οποίος και  περιέχει το σύνολο των πληροφοριών.

Είναι ευνόητο ότι η όλη διαδικασία προβλέπει προσθήκη νέων προσώπων και ερωτημάτων, αξιολόγηση, ταξινόμηση, Behavior Scoring, Δ/Ε κτλ, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες έρευνας, φύλαξης και διαχείρισης στοιχείων οικονομικής συμπεριφοράς.

System Brochure (PDF)

Ανακοινώσεις